Prawidłowa eksploatacja zagęszczarki

Zagęszczarki gruntu są jednymi z najbardziej obciążonych urządzeń używanych przy pracach drogowych, dlatego też do ich prawidłowej eksploatacji wymagane jest ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi. Wybór zagęszczarki zależy przede wszystkim od wielkości i rodzaju gruntu, na którym będzie wykonywana nawierzchnia oraz rodzaju tej nawierzchni.

Read More