Wybieramy schody

Schody stanowią niekiedy centralny punkt domu. Są jego duszą i sercem. Stanowią bowiem łącznik pomiędzy tym, co na górze a tym, co na dole. Schody to element konieczny w domu wielopoziomowym, ale też ważny element dekoracyjny, dlatego muszą być nie tylko bezpieczne i funkcjonalne, ale też estetyczne. Ich wygląd i lokalizacja powinny być wypadkową warunków architektonicznych i stylu urządzanego domu.

Read More