Co znaczą opisy na opakowaniach cementu?

Cement jaki jest każdy widzi? Skąd, ponieważ w tej prostej w założeniu mieszance klinkieru i gipsu mogą znaleźć się zróżnicowane dodatki i domieszki. Warto więc wiedzieć co znaczą widniejące na opakowaniach kombinacje cyfr i liter.

Rodzaje cementu

Najbardziej podstawowym wyznacznikiem i podstawowym sposobem podziału cementu jest proporcja między ilością klinkieru i jego zamienników. Wedle rozporządzeń europejskich, każda mieszanka ma swoje własne oznaczenie, będące efektem połączenia liter CEM oraz rzymskiej cyfry. Przedstawia się to następująco:

 • CEM I – cement portlandzki („czysty”)
 • CEM II – cement portlandzki wieloskładnikowy
 • CEM III – cement hutniczy
 • CEM IV – cement pucolanowany
 • CEM V – cement wieloskładnikowy

Oczywiście ten oznaczony cyfrą „I” jest najlepszej jakości i on najczęściej jest używany w budownictwie jednorodzinnym.

opakowania cementu

Struktura

Prócz rodzaju cementu, duże znaczenie ma też zawartość klinkieru, która stanowi o wytrzymałości i odporności cementu. Tutaj oznaczeniem są greckie litery, prezentują się one następująco:

 • CEM I – brak liter, według norm ilość składników mineralnych w masie nie powinna przekraczać 5%
 • CEM II/A – ilość składników mineralnych mieści się w przedziale 6-20%
 • CEM II/B – ilość składników mineralnych mieści się w przedziale 21-35%
 • CEM III/A – ilość składników mineralnych mieści się w przedziale 36-65%
 • CEM III/B – ilość składników mineralnych mieści się w przedziale 66-80%
 • CEM III/C – ilość składników mineralnych mieści się w przedziale 81-95%
 • CEM IV/A – ilość składników mineralnych mieści się w przedziale 11-35%
 • CEM IV/B – ilość składników mineralnych mieści się w przedziale 36-55%
 • CEM V/A – ilość składników mineralnych mieści się w przedziale 36-60%
 • CEM V/B – ilość składników mineralnych mieści się w przedziale 61-80%

Zamienniki i wytrzymałość

Kolejne litery w składzie oznaczają jakim dokładniej składnikiem zamieniono klinkier. Wyróżniamy choćby literę D – pył lotny krzemionkowy, Q – pucolanę naturalną wypalaną czy L – wapień mielony. O dokładne znaczenie warto zapytać w miejscu zakupu, zazwyczaj informacja na temat zawartości klinkieru będzie bardziej niż wystarczająca.

W kwestii wytrzymałości dla budownictwa jednorodzinnego stosuje się obecnie w zasadzie trzy kategorie. Oznaczamy je liczbami 32,5, 42,5 oraz 52,5 i są to bezwzględne wartości wytrzymałości na ściskanie wyrażone w MPa po 28 dniach. Oczywiście im więcej tym lepiej, wartości powyżej 52,5 zazwyczaj oznaczają specjalny cement do prac inżynieryjnych.

Więcej o opisach produktów i ich znaczeniu znajdziesz pod tym adresem.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *