Czerpnia powietrza

Czerpnia powietrza to jeden z najważniejszych elementów wentylacji. Jest to miejsce pobierania powietrza z zewnątrz do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Czerpnie powietrza mogą być umieszczane w ścianach budynków, ich dachach, a niektórzy decydują się na postawienie ich poza budynkiem, jako ujście przedłużenia klimatyzacji. Co więcej, ulokowanie czerpni powietrza jest regulowane ustawą.

Chodzi tutaj o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinno odpowiadać budynki i ich ulokowanie. Czerpnie więc powinny być zabezpieczone przed opadami deszczu i działaniem silnego wiatru. Umieszczenie takiej czerpni powinno zapewniać dostęp najchłodniejszego i najczystszego powietrza. Nie powinno się ich umieszczać w miejscach, gdzie istnieje ryzyko napływu powietrza, w którym znajduje się para wodna. Nie powinny być również umieszczane w takich miejscach, gdzie powietrze będzie mogło być wsysane wprost z wywiewni kominowej. Jeśli umieszczamy czerpnie na poziomie gruntu, pamiętajmy aby znajdowały się co najmniej w odległości 8 metrów poziomo od ulicy, parkingu, kontenera na śmieci czy też wywiewów kanalizacyjnych.

Czerpnia na dachu powinna być usytuowana w taki sposób, aby dolna krawędź była co najmniej 0,4 m nad krawędzią powierzchni, w której została zamontowana. Odległość od wywiewów kanalizacyjnych musi wynosić co najmniej 6 metrów. Mocno zanieczyszczane powietrze, które może wydostawać się z wywiewki kanalizacyjnej powinno być oczyszczane przed dostaniem się do atmosfery, za pomocą specjalnego filtra.

Aby dobrać wielkość czerpni lub wyrzutni powietrza, musimy sprawdzić powierzchnię otworu i zbadać maksymalnie możliwy wrzut lub zasys powietrza. Jeśli chodzi o czerpnie powietrza, mowa tutaj o prędkościach rzędów od 2m.s do 4m.s. Dużo więcej na temat czerpni powietrza możemy dowiedzieć się z poradnika umieszczonego na stronie Castorama.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *