Jak głęboko posadowić fundamenty domu?

Fundamenty to najważniejsza część domu. Błędy w trakcie ich wykonywania mogą doprowadzić nie tylko do konieczności kosztownych napraw, ale nawet do groźby trwałego uszkodzenia budynku, jak również do katastrofy budowlanej.

Fundament to niezwykle ważna część budowli. Ma on za zadanie nie tylko przekazywać obciążenia z budynku na grunt, w ten sposób, by nie naruszyć nośności podłoża, a także minimalizować wpływ nierówno osiadanie podłoża, jak i również odpowiednio izolować budynek od wilgoci czy niskich temperatur.

Jeszcze przed kupnem domu warto rozpytać przyszłych sąsiadów o specyfikę podłoża – wysokość wód gruntowych, głębokość posadowienia ich domostw oraz czy zdarzają się zalania piwnic w tej okolicy, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach miały miejsce. To właśnie te czynniki będą miały wpływ na głębokość posadowienia.

Rodzaj podłoża

Fundamenty potrzebują osiąść na solidnych gruntach nośnych. Jeśli na działce budowlanej dominują grunty organiczne – np. torfy, lub grunty nasypowe, czyli grunty powstałe w wyniku działalności człowieka, lub też gliny czy iły – wówczas należałoby albo dokonać wymiany podłoża, albo dokonać głębszego wykopu. Wszystko zależy od szacunku kosztów.

Poziom wód gruntowych

Kolejną istotną kwestią dla planowania głębokości posadowienia budynku są wody gruntowe. Szczególnie jest to istotne, gdy planuje się podpiwniczenie budynku. Wówczas powinno się zlecić sporządzenie analizy geotechnicznej. W jej dokumentacji powinny się znaleźć nie tylko szacunki dotyczące jakości podłoża nośnego, ale również maksymalny oraz minimalny zakładany poziom wód gruntowych. Na podstawie tych danych opracowuje się odpowiednią strategię.

Strefa przemarzania gruntu

Głębokość posadowienia budynku zależy także od tego, w jakiej strefie przemarzania gruntu znajduje się działka. Na terenie Polski wyróżniamy 4 strefy przemarzania gruntu (od 0,8 do 1,4 m). Fundamenty powinno się stawiać poniżej tej strefy.

Zdjęcie:  RBerteig, Licencja CC BY 2.0

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *