Jak wymienić uszkodzoną płytkę?

Jedna uszkodzona płytka nie oznacza, że trzeba wymieniać wszystkie kafle. Jeśli płytka pękła lub odprysła w wyniku uderzenia, można ją wymienić i zrobić to bez szkody dla innych płytek. To nie jest trudne, ale trzeba przestrzegać pewnych zasad, aby nie uszkodzić płytek sąsiadujących.

 

Krok pierwszy to skucie uszkodzonej płytki. Trzeba to zrobić bardzo ostrożnie. Najpierw należy zeskrobać starą spoinę wokół kafla, który chcemy usunąć. Po co? Aby nie narażać pozostałych płytek na wstrząsy podczas skuwania starej płytki. Dopiero po wydrapaniu fugi, można przecinakiem uderzyć w środek płytki i usuwać ją od środka do zewnątrz. Trzeba usunąć także starą zaprawę.

Jeśli powstały dziury w ścianie, trzeba je uzupełnić zaprawą wyrównującą oraz zagruntować. Dopiero tak przygotowana powierzchnia nadaje się do nałożenia nowej płytki. Kafel, oczywiście musi być tych samych rozmiarów i z tej samej serii, co reszta płytek. Przy pomocy pacy zębatej nakładamy zaprawę klejącą na ścianę oraz na kafel. Niezbyt grube warstwy powinny być równomiernie rozłożone. W rogach umieszczamy krzyżyki dystansowe o wymiarze odpowiadającym odległości między płytkami. Następnie dociskamy kafel do ściany i sprawdzamy poziomicą czy nie ma odchyleń. Wszelkie poprawki należy wykonywać szybko, zanim zaschnie zaprawa.

Następnego dnia, kiedy zaprawa klejąca jest już sucha, można wyjąć krzyżyki dystansowe i nałożyć fugę – gumową packą. Oczywiście, fuga także musi mieć taki sam kolor, co stara fuga, aby łazienka nie wyglądała jak pstrokacizna. Nadmiar fugi należy zmyć gąbką zwilżona wodą z detergentem, ale dopiero po wyschnięciu fugi.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *