Jakie materiały na kanalizację zewnętrzną?

Kanalizacja zewnętrzna to ta część instalacji sanitarnej znajdująca się poza budynkiem. Łączy ona odpływ domowych nieczystości ze studzienką rewizyjną. Jest to umowna granica między instalacją domową a siecią kanalizacyjną. Jeśli nie posiadamy studzienki rewizyjnej, wówczas za granicę kanalizacji zewnętrznej przyjmuje się granicę naszej nieruchomości.

Studzienki rewizyjne zwane też kontrolnymi służą nie tylko do zbadania ewentualnych awarii kanalizacji, ale również umożliwiają jej czyszczenie. Do większych studzienek można nawet wejść. W przypadku braku studzienki rewizyjnej granicą domowej kanalizacji zewnętrznej jest granica naszej nieruchomości. Do studzienki z jednej strony dochodzi przewód odpływowy, z drugiej zaś przewód przykanalika biegnący pod kątem co najmniej 2% od domowego złącza.

Materiały

Rury kanalizacji zewnętrznej najczęściej montuje się obecnie z tworzywa sztucznego. Przemawia za tym łatwiejsza obróbka, niska waga oraz wytrzymałość i odporność na niekorzystne warunki cieplne czy chemiczne. O ile rury kanalizacji wewnętrznej wykonuje się ze zwykłego PCV, o tyle do rur kanalizacji zewnętrznej biegnącej bezpośrednio w gruncie używa się chlorowanego polichlorku winylu (CPVC). Najczęściej spotykane średnice takich rur rysują się w zakresie od 110 do 500 mm.

Jednak w przypadku starszych domostw, a co za tym idzie i kanalizacji najczęściej używane są rury żeliwne o sporej odporności na ścieranie i niewielką rozszerzalność liniową. Ich wadą jest jednak spora waga, a także podatność na korozję. Jakkolwiek pojawiła się na rynku nowa generacja rur żeliwnych nie posiadająca wyżej wymienionych wad.

Istnieją także rury wykonane z innych materiałów – inne rodzaje tworzyw sztucznych (polietylen wysokiej gęstości , polipropylen PP), a także tworzywa ceramiczne (kamionka).

Trzeba być świadomym, że budowę instalacji kanalizacji zewnętrznej realizuje się na wczesnym etapie budowie domu. Jej szczegółowy projekt ujęty być powinien w ogólnym planie domu. Jeśli zaś budujemy kanalizację zewnętrzną do już gotowego budynku, będziemy musieli starać się o oddzielne pozwolenie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *