Wilgoć w domu – co powineneś o niej wiedzieć

Wilgoć w domu to problem wielu ludzi. Aby w domu było ciepło oraz sucho należy już przy jego budowie zadbać o odpowiednią izolację termiczną. Na jakie miejsce należy więc zwrócić uwagę i jak wykonać najważniejsze zabezpieczenia w związku z przedostawaniem się wilgoci?

Pierwszym miejscem, przez które woda dostaje się do domu są okna. Wilgoć dostaje się głównie przez szczelinę powstałą przy połączeniu ramy okiennej i ściany domu. W celu jak najlepszego zapewniania wnętrzu ciepła należy wypełnić to miejsce pianą montażową, a następnie osłonić ją foliami.

 wilgoc

Drugim źródłem przedostawania się wilgoci do domu są kominy.  W ich przypadku najważniejsze jest dobre zabezpieczenie w miejscu styku komina z samym dachem. Jeśli będzie odpowiednio obrobione, woda nie będzie przedostawała się przez komin do wnętrza mieszkania.

Kolejnym miejscem, na które należy zwrócić uwagę są okna dachowe. Podobnie jak w przypadku zwykłych okien, wilgoć przedostaje się poprzez styk ramy okiennej z dachem.

Następną ważną lokalizacją są drzwi wejściowe. Aby zapewnić brak dostania się wilgoci do domu należy szczególną uwagę zwrócić na obwód skrzydła. Na jego całej długości powinna znajdować się uszczelka. Ponadto zabezpieczony powinien zostać także próg domu.

Podłoga na gruncie. W celu jak najlepszego odseparowania wilgoci od podłogi należy położyć izolację nie tylko przeciwwilgociową ale również izolację termiczną.

Ściany piwnic to kolejne miejsce, przez które wilgoć może dostać się do wnętrza mieszkania. Aby nie dopuścić do zawilgocenia należy również tam zapewnić odpowiednią izolację.

Poza głównymi, wyżej wymienionymi źródłami wilgoci, drugim ważnym czynnikiem przyczyniającym się do powstania wilgoci w domu jest niewłaściwa eksploatacja oraz użytkowanie budynku.  Pamiętajmy zatem o częstym wietrzeniu mieszkania. Nawet podczas zimnych dni należy choć na parę chwil otworzyć lub rozszczelnić okno zapewniając odpowiednią cyrkulację powietrza.

wietrzenie mieszkania

Do czego może doprowadzić wilgoć w mieszkaniu?
Wilgoć przyczynia się do powstania powstania pleśni oraz grzybów, które negatywnie wpływają na zdrowie mieszkańców.  Grzyby stanowią bowiem jedną z grup alergenów inhalacyjnych powodując reakcje alergiczne. Ponadto mogą prowadzić do podrażnienia skóry, zawrotów głowy lub problemów z oddychaniem. W wizualnych aspektów mogą powstać zacieki, plamy a także łuszczenie się świeżo położonych farb.

plesn

Podsumujmy:

Przez które miejsca wilgoć dostaje się do domu?

  • okno,
  • komin,
  • okno dachowe,
  • drzwi wejściowe,
  • podłoga na gruncie,
  • ściany piwnic.

Co należy robić, by zmniejszyć wilgoć znajdującą się w mieszkaniu (lub nie dopuścić do jej powstawania)?
Główną czynnością, którą należy wykonywać jest częste wietrzenie mieszkania.

Jakie są negatywne skutki wilgoci?
Wilgoć w mieszkaniu może doprowadzić do powstania pleśni i grzybów, które z kolei mogą przyczynić się do powstania reakcji alergicznych, problemów z oddychaniem oraz bólów głowy. Poza tym, na ścianach wnętrz powstają nieestetyczne zacieki i plamy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *