content top

Rodzaje i przeznaczenie zapraw murarskich

Rodzaje i przeznaczenie zapraw murarskich

Zaprawa murarska stanowi rodzaj mieszaniny, powstałej w wyniku wymieszania ze sobą drobnego kruszywa i wody, czyli spoiw. Aby poprawić jej wiążące właściwości często dodaje się różne dodatki i domieszki. Jednak o głównych właściwościach zaprawy decyduje rodzaj użytego spoiwa. Z tego względu właśnie dokonujemy podziału zapraw na cementową, wapniową, cementowo-wapniową, gipsową, gipsowo-wapienną oraz cementowo-glinianą.

Read More

Cementowa czy cementowo-wapienna – jaką zaprawę wybrać?

Cementowa czy cementowo-wapienna – jaką zaprawę wybrać?

Zaprawa to podstawowy materiał do murowania domów. Wybór tego typu budulca przeważnie dokonuje się między zaprawą cementową a cementowo-wapienną. Którą z nich i kiedy stosować ?

Read More

content top